Соответствие личных имён

Соответствие личных имён

Имеется соответствие имён на 10 языках: русский, английский, немецкий, французский, испанский, португальский, финский, польский, украинский, латинский.

Мужские имена

Русский Английский Немецкий Французский Испанский Португальский Финский Польский Украинский Латинский
Абрам, Авраам, Abraham Abraham Абрам
Абакум, Аввакум Abbakum Аввакум
Август, Августин Ausgust Auguste Agosto, Augusto Аввакум Augustus
Авдей Avdey Abdiasz Авдей
Аверьян Averian Аверіян
Агап Agap Агап
Агафон Agathon Agaton Агафон
Адам Adam Adam Adam Adam Адам
Адриан Adrian Adrián Adrian Адріан
Ал(л)ан Al(l)an Alain Alan Аллан
Александр Alexander Alexander Alexandre Alejandro Alex Aleksi Aleksander Олександр Alexander
Алексей Alexei Alexis Aleksy Олексій
Альберт Albert Albert Albert Alberto Albert Альберт
Альваро Alvaro Álvaro Alwar Альваро
Альфред Alfred Alfred Alfred Alfredo Alfred Альфред
Амвросий Amvrosy Ambroise Ambrosio Ambroży Амвросій
Ананий Anany Ananiasz Ананій
Анатолий Anatole Anatol Anatol/Anatoliusz Анатолій
Ангус Angus Ангус
Андрей Andrew Andreas Andrе́ Andrzej Андрій Andreas
Антип Antip Antypas Антип
Антон(ий) Anthony, Anton Anton Antoine António António Antoni Антон(ій) Antonius
Аполлинарий Apollinary Apolinary Аполінарій
Аполлон Apollon Apollo(n) Аполлон
Аристарх Aristarkh Arystarch Арістарх
Аркадий Arcady Arkady/Arkadiusz Аркадій
Арнольд Arnold Arnold Arnoldo Arnold Арнольд
Арсений Arseny Arsene Arseniusz Арсеній
Артём Artyom Artemiusz Артем
Артур Arthur Arthur,Artur Arthur Arturo Artur Артур Arthurus
Архип Arkhip Archip Архіп
Арчибальд Archibald Archibald Арчібальд
Афанасий Afanasy, Athanasy Atanazy Афанасій
Бенедикт, Венедикт Benedict Benedikt Benedicte Benedeto Benedykt Бенедикт, Венедикт
Бернард Bernard Bernhard Bernard Bernardo Bernard Бернард
Бертрам Bertram Bertrand Bertram, Bertrand Бертрам
Богдан Bogdan Bogdan Богдан
Болдуин Baldwin Baldwin Болдуїн
Болеслав Boleslav Bolesław Болеслав
Борис Boris Boris Boris Borys Борис
Брайан, Бриан Brian Brajan Брайан, Бріан
Брендон Brandon Брендон
Брет Bret Brykcjusz Брет
Бронислав Bronislav Bronisław Броніслав
Бруно Bruno Bruno Bruno Bruno Bruno(n) Бруно
Брюс Bruce Брюс
Вавила Vavila Babilas Вавіла
Вадим Vadim Wadim Вадим
Валентин Valentine Valentin Valentin Walentyn, Walenty Валентин
Валерий Valery Walery Валерій
Валерьян Valerian Walerian Валеріян
Вальтер Walter Walter Valtteri Walter Вальтер Gualcherius
Ван Van Ван
Варлам Varlam Barlaam Варлам
Василий Basil, Vasily Basile Basileo Bazyli, Bazyliusz Василь
Вениамин Benjamin Benjamin Benjamin Benjamín Beniamin Веніамін
Венс Vance Венс
Вивиан Vivian Bibian Вівіан
Викентий Vincent Vincent Vicente Wincenty Вікентій
Виктор Victor Viktor Victor Víctor Wiktor Віктор
Вильям, Уильям William William Wilhelm Вільям Gulielmus
Виссарион Vissarion Besarion Віссаріон
Виталий Vitaly Witalis Віталій
Владимир Vladimir Waldemar Vladimiro Włodzimierz Володимир
Владислав Vladislav Władysław Владислав
Владлен Vladlen Владлен
Влас Vlas Błażej Влас
Вячеслав Vyacheslav Wacław В’ячеслав
Гаври(и)л, Гаврила Gabriel Gabriel Gabriel Gabriel Gabriel Гаврило
Гай Guy Gwido(n) Гай Guido
Гари Gary Гарі
Гарольд Harold Harold Harald Гарольд
Гарри, Хэри Harry Harry Henryk Гаррі
Гедеон Gedeon Gedeon Гедеон
Гейб Gabe Гейб
Геннадий Gennady Genadiusz, Genady Геннадій
Генрих Henry Heinrich Henrie Enrico, Enrique Enrico Henryk Генріх Henricus
Георг(ий), Джордж George Georg George Jorge Jerzy Георгій
Герасим Gerasim Gerazym Герасим
Герберт Herbert Herbert Herbert Герберт
Герман Herman Herman Herman Герман
Гилберт Gilbert Gilbert Gilberto Gilbert Гілберт
Глеб Gleb Gleb Гліб
Глен Glen(n) Глен
Говард Howard Говард Huardus
Годвин Godwin Hodon Годуїн
Гонсало Goncalo Gonzalo Gonçalo Gonsalwy Гонсало
Гораций Horace Horace Horacio Horacy Горацій
Гордей Gordey Гордей
Гордон Gordon Гордон
Григорий Gregory Gregor Gregorio Grzegorz Григорій
Грэхем, Грэм Graham Грехем, Грем
Гу(м)берт, Хьюберг Humbert/Hubert Hubert Hubert Umberto Hubert
Гуго, Хью Hugo, Hugh Hugo Hugo Hugo Hugo(n) Гуго, Гью
Гурий Guriy Гурій
Давид David David David David Dawid Давид
Дани(и)л Daniel Daniel Daniel Daniel Daniel Daniel Данило
Дементий Dementy Domicjusz Дементій
Демид Demid Diomedes Демід
Демьян Demyan Damian Damian Дем’ян
Денис Dennis Dennis Dе́nis Dionizy, Dionizjusz Деніс Dionysius
Десмонд Desmond Десмонд
Джеральд Gerald Gе́rald Gerald Джеральд
Джери Jerry Gerald, Jeremi/Jeremiasz Джері
Джонатан Jonathan Joanatan Джонатан
Джошуа Joshua Jozue Джошуа
Диего Diego Diego Dydak Дієго
Дилан Dylan Ділан
Дмитрий Dimitry Demetriusz Дмитро
Добрыня Dobrynya Добриня
Доминик Dominik Dominik Dominic Domingo Dominik Домінік
Дональд Donald Donald Дональд Donivaldus
Дориан Dorian Dorian Доріан
Дормидонт Dormidont Дормідонт
Дорофей Dorothey Doroteo Doroteusz Дорофей
Дуайт Dwight Дуайт
Дуглас Douglas Дуглас
Дункан Duncan Dunkan Дункан
Евгений Eugene Eugen Eugène Eugeniusz Євген Eugenius
Евдоким Eudokim Євдоким
Евсей Evsey Eusebe Eusebio Євсей
Евстафий, Остап Ostap Eustaphe Eustacjusz, Eustazjusz Остап
Евстигней Evstigney Євстигней
Евстрат Evstrat Євстрат
Егор Yegor Jorge, Yegor Jerzy Єгор
Елизар, Лазарь Elizar/Lazar Lazar Lazaro Eleazar/ Łazarz Єлізар/ Лазар
Елисей Yelisey Elizeusz Єлісей
Емельян Yemelyan Emilian Ємельян
Ермолай, Ермак Yermolay Єрмолай
Ерофей Erofey Єрофей
Ефим, Евфимий Efim Eufemiusz, Eutymiusz Юхим
Ефрем Geoffrey, Jeffrey Geoffrey Galfryd, Efrem Єфрем Galfridus
Захар(ий) Zachary Zachary, Zachariasz Захар(ій)
Зиновий Zinovy Zenobiusz Зіновій
Иван John, Ivan Jonas/Johannes Jean Juan , Iván João Johannes, Juhani Jan Іван, Ян
Игнат(ий) Ignaty Ignacio Ignacy Ігнат(ій)
Игорь Igor Igor Ігор
Иеремия, Еремей Jeremy Jeremy Jeremi, Jeremiasz Єремей
Иероним Jerome Jerôm Jerónimo Hieronim
Изот Izot Ізот
Илларион Ilarion Hilarion Іларіон
Илья Elias, Ilya Elias Élie Eias Elias Eliasz Ілля
Иннокентий Innokenty Inocente Innocenty Інокентій
Иона Jon Ion
Иосиф, Осип Joseph Joséph José José Józef Йосип
Иоаким, Иакинф, Аким Joachim, Akim Joachim Hiacinthe Joaquin, Jacinto Joachim Аким
Ипполит Ippolit Hippolite Hipolit Іполіт
Ираклий Heracl Hercules
Исаак Isaac Izaak Ісак Ishachus
Исай Isay Izajasz Ісай
Исидор, Сидор Isidor Isidoro Izydor Ісідор
Иэн Ian Jan Іен
Казимир Kazimir Kazimierz Казимір
Кайл Kyle Кайл
Каллистрат Kallistrat Kalistrat Каллістрат
Каллум Callum Каллум
Камерон Cameron Камерон
Капитон Kapiton Капітон
Карл Charles, Carl Karl Charles Carlos Carlos Karol Карл Carolus
Касьян Kasyan Casiano Kasjan Касьян
Квентин Quentin Quentin Kwintyn Квентін
Кеннет Kenneth Кеннет
Кирилл Kirill Cyril Cyrilo Cyryl Кирило
Кит Keith Кіт
Кларенс Clarence Klarus Кларенс
Климент, Клемент Clement Klement Clément Clemente Klemens Клімент
Клиффорд Clifford Кліффорд
Клавдий Claude Claude Claudio Klaudiusz
Колин Colin Colin Колін
Кондрат(ий) Kondraty Konrad Konrado Konrad Кондрат(ій)
Коннор Connor Коннор
Константин Constantine Constantin Konstanty, Konstantyn Костянтин
Корней Korney Kornel Корней
Корнелий Kornely Korneliusz, Korneli Корнелій
Ксаверий Havier Xavier Xavier Xavier Ksawery
Ксенофонт Xenofont Ksenofont Ксенофонт
Кузьма Kuzma Kosma Кузьма
Кэрол Carol Karol Керол
Лавр, Лаврентий Lavrenty/Laurence Laurent/Laurence Lorenzo Wawrzyniec, Laurenty, Laurencjusz Лаврентій
Лайем Liam Лайем
Лев Leo Leon Léon Leo, León Leon Лев
Леонард Leonard Leonhard Leonardo Leonard Леонард
Леонид Leonid Leonid Леонід
Леонтий Leonty Leoncjusz Леонтій
Лесли Leslie, Lesley Леслі
Ли Leigh Лі
Лионель Lionel Leonel Leon Ліонель
Логан Logan Логан
Луис, Людовик Louis, Lewis Louis Luis Ludwik Луїс Aloysius, Ludovicus
Лука, Лукьян Luke, Lucas Lukas/Luca Luc/Lucas Lucas Lucas Łukasz, Lucjan, Łucjan Лука, Лукьян Lucas
Любомир Lyubomir Lubomir Любомир
Маврикий Maurice Moris Maurice Mauro Maurycy
Магнус Magnus Magnus Magnus Магнус
Макар Makar Makary Макар
Макс Max Max Макс
Максим Maxim Maxime Maksym Максим
Максимилиан Maximilian Maximilian Maksymilian Максимиліан
Малькольм Malcolm Kolumban Малькольм
Марат Marat Marot, Marotas Марат
Марк Mark, Marcus Mark Marc Marco Marco Marek Марк Marcus
Мартын Martin Martin Martín Marcin Мартин
Мартьян Martyan Marcjan Мартьян
Матвей Matthew Matthias Mathieu Matías, Mateo Matias Maciej/Mateusz Матвей Matthaeus
Мередит Meredith Мередіт
Мирон Miron Miron Мірон
Митрофан Mitrofan Metrofan Мітрофан
Михаил Michael Michael Michel Miguel Miguel Mikael Michał Михайло
Михей Mikhey Micheasz Міхей
Модест Modest Modeste Modesto Modest Модест
Моисей Moses Mojżesz Моїсей
Монтегю Montague Монтегю
Морган Morgan Морган
Мортимер Mortimer Mortimer Мортимер
Мстислав Mstislav Mścisław Мстислав
Назар(ий) Nazary Nazariusz Назар(ій)
Натан Natan Nathan Natan Натан
Натаниэль Nathaniel Nathaniel Natanael Натанієль
Наум Naum Nahum Nahum Наум
Невиль Nevill(e) Невіль
Нестор Nestor Nestor Nestor Нестор
Никанор Nikanor Nikandro Nikanor Ніканор
Никита Nikita Nicetas, Anicet Микита
Никифор Nikifor Nicefor Нікіфор
Никодим Nikodim Nikodem Нікодим
Николай Nicholas Nikolaus Nicolas Nicolás Mikołaj Микола Nicolaus
Никон Nikon Nikon Нікон
Нил Neal, Neil Nilus Ніл
Олаф Olaf Olaf Olavi Olaf Олаф
Олег Oleg Olgierd, Helge,Helige Olegario Olegario Oleg Олег Olgierdus
Оливер Oliver Oliver Olivier Olivio Oliwer Олівер
Онуфрий Humphr(e)y Onufry Онуфрій
Орест Orest Orestes Орест
Оскар Oscar Oskar Oscar Oskari Oskar Оскар
Осмунд Osmund, Osmond Osmund Осмунд
Остап, Евстафий Ostap Eustaphe Eustacjusz, Eustazjusz Остап
Остин Austin Augustyn Остін
Оуэн Owen Audoen Оуен
Павел Paul Paul Paul Pablo Paweł Павло Paulus
Панкрат(ий) Pankraty Pankracy Панкрат(ій)
Пантелей Panteley Пантелей
Пантелеймон Panteleymon Pantaleon Пантелеймон
Парфён(ий) Pafthen Parteniusz Парфен(ій)
Патрик Patrick Patrick Patrick Patryk, Patrycjusz Патрик Patricius
Пахом Pakhom Pachomiusz Пахом
Перси Percy Parsifal Персі
Пётр Peter Peter Pierre Pedro Pedro Piotr Петро Petrus
Платон Platon Platon Платон
Поликарп Polikarp Polikarp Полікарп
Порфирий Porfiry Porfiriusz, Porfiry Порфірій
Потап Potap Patapiusz Потап
Пров Prov Probus Пров
Прокл Prokl Prokles, Prokul Прокл
Прокофий Prokophy Prokop Прокопій
Прохор Prokhor Prochor Прохор
Райан Ryan Райан
Раймонд Raymond, Raymund Raimond Reymond Raymundo Rajmund Раймонд
Ральф Ralph Ralf Rudolf Ральф
Рандольф Randolph Randolf Рандольф
Рафаил Raphael Raphael Raphael Rafael Rafał Рафаїл
Реджинальд Reginald Reginald Реджинальд
Рейнольд Reynold Reinaldo Rajnold Рейнольд
Ричард Richard Richard Richard Ricardo Ryszard Ричард Ricardus
Роберт Robert Robert Robert Roberto Robert Роберт
Роджер Roger Rogé Rogelio Roger Роджер
Родион Rodion Родіон
Родриго Rodrigo Rodrigo Roderyk Родриго
Рой Roy Roy Рой
Роланд Roland Roland Roland Rolando Roland Роланд Rolandus
Роман Roman Roman Roman Роман
Ромео Romeo Romeo (Roman) Ромео
Рональд Ronald Ronald Ronald Ronaldo Ronald (Reginald) Рональд
Ростислав Rostislav Rościsław Ростислав
Рудольф Rudolph Rudolf Rudolfo Rudolf Рудольф
Руслан Ruslan Rusłan Руслан
Рюрик Rurik Roderyk Рюрік
Савва Savva Sabino Sabbas Савва
Савел(ий) Savvely Савел(ій)
Сайрус, Сайрес Cyrus Cyrus Сайрус, Сайрес
Салтан Saltan Sałtan Салтан
Самсон Samson Samson Самсон
Самуил Samuel Samuel Samuel Samuel Самуїл
Святослав Svyatoslav Świętosław Святослав
Севастьян Sebastian Sebastian Sebastián Sebastian Севаст’ян
Северьян Severyan Sewerian Север’ян
Селивон Selivon Селівон
Семён Simon Simon Siméon Szymon Семен
Серафим Serafim Serafin Серафім
Сергей Serge Serge Sergio Sergiusz Сергій Sergius
Сесил Cecil Cecilio Cecyliusz Сесіл
Сигизмунд Sigizmund Zygmunt Сигизмунд
Сидней Sidney Сідней
Сидор, Исидор Sidor Izydor Сидор
Сильвестр Silvester Sylwester Сільвестр
Соломон Solomon Salomon Соломон
Софрон(ий) Sofrony Sofroniusz Софрон(ій)
Спиридон Spiridon Spirydion Спірідон
Станислав Stanislav Stanisław Станіслав
Стенли Stanley Стенлі
Степан Steven, Stephen Stefen/Stefan Stephan Estebano Estevan Stefan, Szczepan Степан
Сысой Sysoy Сисой
Тайлер Tyler Тайлер
Тарас Taras Tarazjusz Тарас
Терентий Terence Terecio Terencjusz Терентій
Тимофей Timothy Tim Tymoteusz Тимофей Timotheus
Тимур Timur Tamerlan Тимур
Тихон Tikhon Tychon Тихон
Товий Tobias Tobias Tobiasz Товій
Трофим Trofim Trofim Трохим
Уиллис Willis Уїлліс
Уилфред Wilfred Wilfryd Уїлфред
Уинстон Winston Уїнстон
Уоллес Wallace Уолліс
Устин, Юстин, Юстиниан Justin Justin Justyn
Фабиан Fabian Fabian Fabian Fábio, Fabian Fábio Fabian Фабіан
Фадей Fadey Tadeusz Фадей
Фёдор Theodore Theodor Théo Teodoro Teodor Федор
Федот Fedot Teodot Федот
Феликс Felix Felix Félix Felicio Feliks Фелікс
Феофан Feofan Teofan Феофан
Ферапонт Ferapont Ферапонт
Филарет Filaret Filaret Філарет
Филимон Filimon Filemon Філімон
Филипп Philip(pe), Filip Philipp Philippe Felipe Filipe Filip Філіп, Пилип
Флориан Florian Florian Florian Флоріан
Фома Thomas Thomas Tomas Tomasz Фома
Фотий Foty Focjusz Фотій
Франклин Franklin Франклін
Франциск, Френсис Francis Ferenz François Francisco Franciszek Франциск, Френсіс
Фридрих, Фредерик Frederic(k) Friedrich Frédéric Federico Frederico Fryderyk Фрідріх, Фредерік
Фрол Frol Фрол
Харви Harvey Herweusz Харві
Харитон Khariton Charyton Харітон
Харлампий Kharlampy Haralampiusz, Charłamp Харлампій
Хилари Hilary Hilary Хіларі
Христиан, Кристиан Christian Christian Chrétien Crispin Kristian Krystian Хрістіан
Христофор, Кристофер Christopher Christopher/Christoph Christophe Cristóbal Krzysztof Хрістофор
Цезарь Caesar César Cesar César Cezary Цезар
Честер Chester Честер
Эдвин Edwin Edwin Edwin Едвін
Эдгар Edgar Edgar Edgar Edgardo Edgar Едгар
Эдмунд, Эдмонд Edmund Edmund Edmond Edmundo Edmund Едмунд
Эдуард Edward Eduard Eduard Eduardo Edward Едуард
Эллиот Elliot(t) Елліот
Эмиль Emil Emil Emil Emilio Emil Еміль
Эммануил Emmanuel Emmanuel Emmanuel Manuel, Manolo Emanuel Еммануїл
Энзо Enzo Enzo Wincenty Ензо
Эраст Erast Erast Ераст
Эрвин Irwin Erwin Erwin Ервін
Эрнест Ernest Ernest Ernest Ernesto Ernest Ернест
Этан Ethan Etan Етан
Юлиан, Ульян Julian Julian Julien Juliano Julian Julian Юліан, Уллян
Юлий Julius Julius Jules Julio Júlio Juliusz Юлій Julius
Юрий Yury Jorge Jerzy Юрій
Яков Jacob, James Jakob Jacques Jacob(o), Yácomo, Yago, Santiago, Diego, Jaime Tiago Jakub Яков Jacobus
Ярослав Yaroslav Jarosław Ярослав

Женские имена

Русский Английский Немецкий Французский Испанский Португальский Финский Польский Украинский Латинский
Авдотья Avdotya Eudoksja Авдотія
Аврора Avrora Aurora Аврора
Агата Agatha Agata Agata Агата
Агнесса, Агния Agnes Agnes Inès Inês Agnieszka Агнесія, Агнія
Агриппина Agrippina Agrypina Агрипина
Ада Ada Ada Ada Ада
Аделаида Adelaida Adelheid Adelajda Аделаїда
Аида Aida Aida Aida Аїда
Акулина Akulina Akwilina Акуліна
Алевтина Alevtina Алевтина
Александра Alexandra Alexandra Aleksandra Олександра
Алёна Alyona Helena Олена
Алина Alina Alina Alina Аліна
Алиса Alice Alice Alicja Аліса
Алла Alla Алла
Альба Alba Alva Alba Альба
Аманда Amanda Amanda Аманда
Анастасия Anastacia Anastasia Anastazja Анастасія
Ангелина Angelina Angelina Angelina Ангелина
Андреа Andrea Andrea Andrea Andrea/Andrzeja Андреа
Анжела Angela Angela Aniela, Angela/Andżela Анжела
Анжелика Angelica Angelika Angelika, Andżelika Анжеліка
Анисья Anisia Anizja Анісія
Анна Anna, Hannah Anna, Hannah Ana, Anita Ana Aino Anna Ганна, Анна
Аннабелла Annabel Annabel Анабелла
Антонина Antonia Antonia Antonia Antonina Антоніна
Анфиса Anfisa Antuza Анфіса
Ариадна Ariadna Ariadne Ariadna Аріадна
Ашли Ashley Ашлі
Беатриса Beatrice Beatrice/Beatrix Beatrice Beatrycze Беатриса
Белла Bella Bella Белла
Берта Berta Berta Berta Берта
Богдана Bogdana Bogdana, Bohdana Богдана
Бриджит Bridget Brygida Бріджит
Бриттани Brittany Брітані
Бронислава Bronislava Bronisława Броніслава
Валентина Valentine Valentina Valentina Walentyna Валентина
Валерия Valery Valerie Waleria Валерія
Ванесса Vanessa Vanessa Vanessa Wanesa Ванесса
Варвара Barbara, Varvara Barbara Barbara Варвара
Василиса Vasilisa Bazylisa Василіса
Вера Vera Vera Weronika, Wiara Віра
Вероника Veronica Veronika Weronika Вероніка
Вивиана Vivian Vivian/Vivien Bibiana, Bibianna Вівіана
Виктория Victoria Viktoria Wiktoria Вікторія
Вильма Wilma Wilhelma, Wilhelmina Вільма
Виргиния Virginia Wirginia Віргінія
Владлена Vladlena Владлена
Габриэлла Gabriela Gabriele Gabriela Gabriela Габрієлла
Галина Galina Halina Галина
Гарриет Harriet, Harriot Henryka Гарієт
Генриетта Henrietta, Harriet Henriette Henryka Генрієтта Henrica
Гертруда Herthruda Gertrud Gertruda Гертруда
Гладис Gladys Klaudia Гладіс
Глафира Glafira Glafira Глафіра
Гликерия Glikeria Gliceria Глікерія
Глория Gloria Gloria Gloria Глорія
Грейс Grace Gracja Грейс
Дарья Daria Daria Дарія
Джанет Janet Jean(n)ette Żaneta Джанет
Джанис Janice Джаніс
Джейн Jane Janina, Joanna Джейн
Джекки Jackie Jakubina Джеккі
Дженнифер Jennifer Jennifer Wenefryda, Ginewra Дженіфер
Джеральдина Geraldine Geraldyna Джеральдина
Джессика Jessica Jessica Dżesika Джессіка
Джилл Jill Джілл
Джуди Judy Джуді
Джульета Juliet Julieta Julita Джульєта
Диана Diana Diana Diana Діана
Дина Dina Dina Діна
Долли Dolly Доллі
Дорис Doris Doris Doryda Доріс
Доротея, Дорофея Dorothy Dorothea Dorota Дорофея
Дэйзи Daisy Daisa Дейзі
Ева Eve, Eva Eva Ewa Єва
Евгения Eugenie Eugenia Євгенія
Евдокия Eudokia Eudoksja Євдокія
Екатерина Catherine, Katie Katharina Catalina Catarina, Cátia Katariina Katarzyna Катерина
Елена Helen Helene/Lena Helena Олена
Елизавета Elizabeth Elisabeth/Lisa Elżbieta Лизавета
Ефросинья Efrosinia Eufrozyna Євросінія
Жад Jade Jade Джад
Жаклин Jacqueline Jacqueline Jakubina Жаклін
Жанна Joan(ne), Jean Joana Johanna Joanna Жанна Johanna
Жозефина Josephine Josefine Józefina Жозефіна
Зинаида Zinaida Zenaida Зінаїда
Зиновия Zinoviya Zenobia Зіновія
Злата Zlata Aurea Злата
Зоя Zoya Zoe Зоя
Ида Ida Iida Ida Іда
Изабелла Isabel(le) Isabella Isabel Izabela, Izabella Ізабелла
Изольда Izolda Izolda Ізольда
Илона Ilona Ilona Ilona/Helena Ілона
Инна Inna Ina Інна
Ирида Iris Iris Iryda Ірида
Ирина Irene, Ira Irene Irena Ірина
Ирма Irma Irma Irmina Ірма
Ия Iya Ія
Камилла Camille Kamilla Camille Kamila Камілла
Капитолина Kapitolina Капітоліна
Карла Carol, Carla Karla Carla Karola Карла Carola
Каролина Caroline Karoline/Karola Carolina Karolina Кароліна
Катлин Kathleen, Caitlin Caitlin Katarzyna Катлін
Кира Kira Kyra/Kira Kira, Cyra Кіра
Клавдия Claudia Claudia Claudia Klaudia Клавдія
Клара Clara Clara Clara Klara Клара
Клементина Clementina Clementina Klementyna Клементина
Клеопатра Kleopatra Kleopatra Клеопатра
Клэр Clare Klara Клер
Констанция Constance Konstanze Constanza Konstancja Констанція
Корали Coralie Coralie Koralia Коралі
Кристина Christine Kristina/Christiane Krystyna Христина
Ксения Xenia Xenia Ksenia Ксенія
Лада Lada Лада
Лариса Laris(s)a Larissa Larissa Larysa Лариса
Лаура Laura, Lauren Laura Laurence Laura Laura Лаура
Лейла Leila Leila Leila Лейла
Леонора Leonora Leonora Eleonora Леонора
Лесли Lesley(-ie) Леслі
Ли Lea Lea, Leah Léa Lea Лі
Лидия Lidia Lydia Lidia Лідія
Лилиана Lil(l)ian Liliane Liliana Ліліана
Лилия Lily Lilli Lilla Лілія
Лия Liya Lea(h),Lia Lea Лія
Лора Lora Lora Laura Лора
Луиза Louisa Luisa Luiza Луїза Ludovica
Лукерья Lukeria Gliceria Лукерія
Любовь Lyubov Miłość Любов
Людмила Lyudmila Ludmiła Людміла
Магдалина Magdalina Magdalena Magdalena Магдаліна
Мадисон Madison Мадісон
Майя Maya Maja Maja Майя
Мальвина Malvina Malwina Мальвина
Манон Manon Manon Манон
Маргарита Margaret Margarete Małgorzata Маргарита
Марианна Marianne Marianne Marianna Маріанна
Марина Marina Marina Maryna Марина
Мариса Marisa Marisa Маріса
Мария, Марья Mary, Mariah, Marie Marie/Maria Marie María Maria Maria Maria Марія
Марфа Martha Marta Marta, Martina Marta Марфа
Матрёна Matryona Matrona Матрена
Меган Megan Megane Меган
Мейбл Mabel Мейбл Amabilia
Меланья Melania Melanie Melania Меланія
Мерси Mercy Mercedes Мерсі
Милдред Mildred Mildreda Мілдред
Мишель Michelle Michaela Michalina Мішель
Мод Maud Mafalda Matylda Мод
Мэй May Maja Мей
Мюриель Muriel Мюрієль
Надежда Nadyezhda Nadine Nadzieja Надія
Наина Naina Наїна
Настасия, Настасья Nastacia Anastazja Настасія
Наталия, Наталья Natalie, Nathalia Nathalie Natalia Наталля
Нелли Nelly(-ie) Neele Нелі
Николь Nicole Nicole Mikołaja, Nikola Ніколь
Нина Nina Nina Nina Ніна
Нинель Ninel Нінель
Нонна Nonna Nonna Нона
Ноэмия Noemie Noemie Noemi Ноемія
Одри Audrey Audrey Edeltruda Одрі
Оксана Oxana Ksenia, Oksana Оксана
Октябрина Oktyabrina Октябрина
Оливия Olivia Olivia Olivia Oliwia Олівія
Олимпия Olimpia Olimpia Олімпія
Ольга Olga Helga Olga, Helga Ольга
Офелия Ophelia Ofelia Офелія
Патриция Patricia Patricia Patrycja Патріція
Паула Paula Paula Paula Paula Паула
Пейдж Paige Пейдж
Пелагея Pelageya Pelagia Пелагея
Пенелопа Penelope Penelopa Пенелопа
Полина Polina Pauline Paulina Поліна
Прасковья Praskovya Prascewia Прасковія
Пульхерия Pulkheria Pulcheria Пульхерія
Радмила Radmila Radomiła Радмила
Раиса Raisa Raisa Раїса
Рахиль Rachel Rachel Rachela Рахіль
Ревекка Rebecca Rebekka Rebeka Ревека
Регина Regina Regina Regina Регіна
Рената Renata Renata Renata Рената
Римма Rimma Рімма
Роза Rose, Rosa Rosa Róża Роза
Розалина Rosaline Rosalie Rosalie Rozalia Розаліна
Розмари Rosemary Rosemarie Розмарі
Роксана Roxane Roxane Roksana Роксана
Руфина Rufina Rufina Руфіна
Руфь Ruth Ruth Ruta Руфь
Сабина Sabina Sabine Sabina Сабіна
Салли Sally Sara Саллі
Саманта Samantha Samanta Саманта
Сарра Sara(h) Sarah Sarah Sara Sara Сарра
Светлана Svetlana Świetlana Світлана
Серафима Serafima Serafina Серафіма
Сибилла Sibyl Sibylle Sybilla Сибілла
Сильвия Silvia Silvia Sylwia Сильвія
Софья, София Sophie Sophie(a), Sofie(a), Sonja Sofía Sofia Zofia Софія
Стелла Stella Stella Стелла
Стефани Stephanie Stephanie Stefania Стефані
Сюзанна, Сусанна Susan Susanne Zuzanna Сюзанна
Таисия Taisiya Taida Таїсія
Тамара Tamara Tamara Tamara Тамара
Татьяна Tatyana Tanja, Tatjana Tânia Tacjana, Tacjanna Тетяна
Тейлер Taylor Тайлер
Тереза Therese Therese Teresa Teresa Тереза
Тина Tina Тіна
Уинифрид Winifred Wenefryda Уїніфрід
Ульяна Uliana Juliane Julianna, Juliana Улляна
Устинья Ustiniya Justyna Устінія
Фаина Faina Faina Фаїна
Федора Theodora Theodora Teodora Федора
Федосья Fedosia Teodozja Федосія
Фёкла Fyokla Tekla Фекла
Феона Feona Teona Феона
Фернанда Fernanda Fernanda Ferdynanda Фернанда
Филипа Filipa Filipa Filipa, Filipina Філіпа
Флора Flora Флора
Франциска Frances Francisca Franciszka Франциска
Хавьера Javiera Javiera Ksawera Хавьєра
Хейзл Hazel Гейзл
Хильда Hilda Hildegard Hilda Хільда
Хлои Chloe Chloé Chloe Хлої
Хэзер Heather Гезер
Цецилия Cecilia Cecilia Cecylia Цецилія
Челси Chelsea Челсі
Шарлотта Charlotte Charlotte Karolina Шарлота Carola
Шейла Sheila Шейла
Шерли Shirley Шерлі
Эвелина Evelyn Eveline, Evelyn Ewelina Евеліна
Эдита Edith Edith Edyta Едіта
Эдна Edna Една
Элеонора Eleonor Eleonora Eleonora Елеонора
Элиза Eliza Elisa Eliza Еліза
Элла Ella Ela Helena Елла
Эльвира Elvira Elvira Elwira Ельвіра
Эльза Elza Elisa Eliza Ельза
Эмилия Emily, Amelia, Amy Emilie Emilia Emilia Емілія
Эмма Emma Emma Emma Emma Emma Емма
Этель Ethel Етель
Юлия Julie, Julia Julia Julia Julia Юлія
Юнона Yunona Junona Юнона
Ядвига Yadviga Hedwig Jadwiga Ядвига
 
Начальная страница  » 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Home